top of page

Tee markkinoinnista palvelua

Sisältömarkkinointi, amerikan kielellä content marketing, on päivän sana, vaikka tehokas markkinointi on toki aina vaatinut hyvää sisältöä. Sisältömarkkinointiin luetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointi ja asiakasdialogi, videot, blogit, uutiskirjeet, sähköinen suora, natiivimainonta ja advertoriaalit.

Sujuvan asiointikokemuksen tuottaminen yrityksen omissa verkkopalveluissa ja verkkokaupassa vaatii niin ikään asiakaslähtöistä sisältösuunnittelua. Parhaimmillaan sisältömarkkinointi onkin asiakkaalle palvelukokemus, ja markkinointiviestinnän suunnittelu on osa yrityksen palvelumuotoilua.

Sisältömarkkinointi perustuu hyvään sisältöön, joka joko hyödyttää, huvittaa tai informoi lukijaansa tai katsojaansa. Se on näin ollen myös usein asiantuntijamarkkinointia, jolla yritys tuo esille omaa osaamistaan. Verkossa sisältömarkkinointiin liittyy olennaisesti myös asiakaspalvelun näkökulma, sillä sisältöjä tuotetaan asiakkaitten tarpeista käsin.

Sisältömarkkinoinnin hyöty verrattuna mainontaan tai perinteisiin markkinoinnin keinoihin on sen tuoma konkreettinen arvo yleisöille. Parhaimmillaan hyvät sisällöt leviävät viraalisti, jolloin ihmiset jakavat niitä omaehtoisesti toisilleen. Sisältöjen keskeisenä leviämiskeinona käytetään paitsi erilaisia sosiaalisia medioita, olemassa olevia markkinointiväyliä sekä viraalimarkkinoinnnin yhteydessä suosittelua.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page