top of page

Innosta ideoilla, sytytä sisällöillä.

HIOTAANKO STRATEGIAA?

Toimiva strategia on niin kaupallisen brändin kuin yhteiskunnallisen vaikuttajan tiekartta kaikkeen viestintään. Strategia auttaa tunnistamaan yhteiset arvot ja tavoitteet. Se myös määrittelee tärkeimmät sidosryhmät, vaikuttamiskanavat ja viestinnän tyylin ja sävyn.

TUOTETAANKO SISÄLTÖÄ?

Hyvä teksti on mediasta riippumatta sujuvasti kirjoitettua, lukijaa kiinnostavaa ja viestin lähettäjälle merkityksellistä. Sisällön pitää olla tunteita ja oivalluksia herättävää. Sen pitää ratkaista ongelmia, avata ovia ja synnyttää kontakteja. Siksi hyvän tekstin tuottaminenn vaatii ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja kokemusta erilaisten sisältöratkaisujen vaikuttavuudesta. Teksti pitää myös osata kirjoittaa valitun median ehdoilla ja sen mahdollisuuksia hyödyntäen.

REPÄISTÄÄNKÖ KAMPANJA?

Kampanjasuunnittelu alkaa tavoitteiden määrittelystä. Kun tiedetään mitä, miksi ja kenelle kampanjoidaan, alkaa luova suunnittelu, jonka tuloksena syntyy kampanjan kantava idea ja alustavat sovellukset. Tuotantovaiheessa kampanja saa lopullisen muotonsa, jonka pohjalta tehdään aineistot valittuihin medioihin.

TRIMMATAANKO PALVELUA?

Oikein toteutettuna markkinointikin tuntuu palvelulta. Yksi tekstisuunnittelun tärkeimmistä tehtävistä on poistaa oston tai asioinnin esteitä. Näitä ovat tyypillisesti verkkopalvelujen löydettävyys ja käytettävyys. Siksi verkon tekstisisällön huolellinen suunnittelu on olennainen osa palvelumuotoilua.

IDEOIDAANKO ISKULAUSEITA?
TEHDÄÄNKÖ VIDEO?

Hyvät sloganit, tuotenimet ja brändinimet puhuttelevat, kertovat, kiteyttävät ja sytyttävät.  Niillä on taipumus jäädä mieleen ja parhaimmillaan muuttua osaksi arkipäivän puhetta. Aina nimeä tai iskulausetta ei ole helppo synnyttää. Ne ovat luovan työn ydinmehua ja niiden kehittelyyn kannattaa käyttää aikaa. 

Video on verkkomedian uusi musta. Sitä käytetään yhä enemmän mainontaan, tuote-esittelyyn, opetukseen ja asiakaspalveluun. Se kerää huomiota, leviää viraalisti, viihdyttää ja aktivoi. Erinomaiset videot syntyvät hyvistä käsikirjoituksista. Käsikirjoitus ottaa huomioon tavoitteet, keinot ja resurssit. Se kertoo idean, tarinan ja toteutustavan. Käsikirjoitus ohjaa koko tuotantoprosessia ja varmistaa, että tilaaja ja tekijä ovat yhteisellä asialla.

bottom of page